วันพุธ, 4 ตุลาคม 2566

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ ป.ป.ช. เปิดเผยรายงาน “พล.อ.ประวิตร” ภายใน 15 วัน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เผยทราบคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สั่ง ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชี “บิ๊กป้อม” ยืมนาฬิกาเพื่อน ให้กับ”วีระ สมความคิด” ภายใน 15 วัน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นิวัติไชย เกษมมงคล เปิดเผยกรณี ที่ศาลปกครองสูงสุดสุด มีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบ ว่า รับทราบเจาะข่าวแล้วโดยจะต้องประมวลเรื่องพร้อมรอคำพิพากษาส่งให้คณะกรรมการป.ป.ช.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาป.ป.ช.ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล มาโดยตลอด เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน

สำหรับคำพิพากษาศาลปกครอง ให้เปิดเผยกรณี รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือ และแหวนประดับหลายรายการ รวมทั้งให้เปิดเผยความคิดเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ทุกคนที่รับผิดชอบในการไต่สวนดังกล่าว และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ให้แก่ นายวีระ สมความคิด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีคำวินิฉัยให้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดี พล.อ.ประวิตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ตามคำขอของนายวีระ และมีผลผูกพันให้สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.ต้องปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โพสท์โดย: NgamYangThaiEveryday
อ้างอิงจาก: https://www.facebook.com/offchainon/posts/pfbid02dZ87kyDinhR2y9n6Xhci85VQuYWrvtsjjKjANSkPsVfjdGaNPoxMdPbR6fK9hc96l
อ้างอิงจาก: https://www.facebook.com/photo/?fbid=607137241437771&set=a.466201002198063