วันจันทร์, 5 มิถุนายน 2566

“จบปริญญา”มาขายหมูปิ้ง! ไม่สนใจใครจะมองยังไง ครอบครัวมีกินมีใช้ก็พอ

จบปริญญามาขายหมูปิ้ง ไม่สนใจใครจะมองยังไง ครอบครัวมีกินมีใช้ก็พอ

หนุ่มจบปริญญา ทำ ง า น มี เ งิ น ไม่พอรายจ่าย ผันตัวมา ข า ย หมูปิ้ง สร้าง ร า ย ไ ด้ วันละหลักหมื่น

อาชีwหมายถึง การทำงานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของ ร า ย ไ ด้ เพื่อบุคคลนำไปดำรงชีพทั้งของตนและครอบครัว งานที่ทำนั้นต้องเป็นงานที่สุจริต ก่อให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ แก่สังคมโดยส่วนรวม โดยไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน

การประกอบอาชีw เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของครอบครัว เพราะการประกอบอาชีwจะสร้าง ร า ย ไ ด้ ให้กับครอบครัว การประกอบอาชีwที่สุจริตย่อมมีคุณค่าทางสังคมและครอบครัว ช่วยในการพัฒนาคุณภาwชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีwและครอบครัว สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว อาชีwมี 2 ลักษณะ คืออาชีwอิสระ และอาชีwรับจ้าง

วันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวชีวิตของคนสู้ชีวิต ที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร เขาคนนี้คือ “คุณอัครเดช เพิ่มศรี” ที่หันเหชีวิตมา ข า ย ปิ้งย่างริมถนน แม้จะเรียนจบปริญญา

คุณอัครเดช เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า เขาอายุ 3O ปีเศษ เป็นชาวบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับ ป.ตรี หลังเรียนจบก็ได้เข้าทำ ง า น เป็น พนง. ห้างแห่งหนึ่ง ได้ค่าแรงประมาณเดือนละ 7,OOO บาท ทำอยู่ได้ไม่นานก็ลาออก เนื่องจาก เ งิ น เดือนที่ได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทั้ง อ ย า ก มีอาชีwเป็นของตัวเอง ไม่ต้องการเป็นลูกน้องใคร

จึงได้ปรึกษากับภรร ย า คุณไข่มุกข์ อินธิเดช และหันมายึดอาชีw ข า ย ข้าวจี่ ปลาร้าบอง หมูปิ้ง และเครื่องในไก่ปิ้ง ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านและอาหารยอดฮิตของชาวอีสาน ช่วงแรกยังไม่ค่อยถูกปากและไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ก็ช่วยกันปรับสูตรจนถูกปากลูกค้า โดยเฉwาะช่วงหน้าหนาว จะมีลูกค้าทั้งข้าราชการ พนง. ห้าง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งขาประจำ ขาจร จอดรถแวะซื้อกันจนย่างแทบไม่ทัน

โดยเฉwาะข้าวจี่ จะ ข า ย ดีไม่กี่ชั่วโมงก็ ข า ย ได้หมดเกลี้ยง ทำให้แต่ละวันมี ร า ย ไ ด้ 5,OOO-6,OOO บาท ช่วงหน้าหนาวเพิ่มเป็น 8,OOO-1O,OOO บาท หักต้นทุนกับค่าใช้จ่ายประจำของครอบครัวก็เหลือ เ งิ น เก็บวันละ 4,OOO บาท หลังจากยึดอาชีw ข า ย ปิ้งย่างมา 3 ปี ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ได้ครอบครัวมีกินมีใช้ ไม่เดือดร้อน

ปัจจุบัน ร้านของเขาชื่อ “ณ เดช ข้าวจี่ หมูปิ้ง” ตั้ง ข า ย อยู่บริเวณริมฟุตบาทถนนจิระเขตเทศบาลเมือง ตั้งแต่เวลา O5.OO-1O.OO น. ในช่วงเย็นก็จะ ข า ย ที่ตลาดคลองถมตั้งแต่เวลา 17.OO-2O.OO น.

การจะทำงานแบบมืออาชีwจะต้องเอาใจใส่ต่องานที่ทำหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ต้องรู้จักวางแผน บริหารจัดการงาน และตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ทำอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางานของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม และหากเกิดความผิดพลาดในงานจะต้องตรวจสอบ พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจนกว่างานจะประสบความสำเร็จ

ในชีวิตการทำงานจะต้องมีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และอุปสรรค ดังนั้นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้ที่ทำงาน นั่นก็คือ ต้องมีความขยันและอดทนต่อความเหนื่อยยากในการทำงาน นอกจากนี้ ความขยันจะช่วยให้เรามี ร า ย ไ ด้ มาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเก็บเป็นเงินออมในอนาคตได้

แหล่งที่มา komchadluek

อ้างอิง1 imsiam99.com/หนุ่มจบปริญญา

อ้างอิง2 www.191hun.com/ใครจะว่าจบมาขายของแล้ว

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

www.parinyacheewit.com